رتبه شرم‌آور
ایران رتبه دوم، در مصرف لوازم آرایشی را در خاورمیانه دارد که یکی از علتهای آن رواج مصرف مواد و لوازم آرایشی در بین مردان است.
نظرات کاربران
UserName