اسلام ستیزی در انگلیس
بر اساس گزارشها در ماههای اخیر جرائم و اعمال خشونتآمیز علیه مسلمانان در انگلیس شدت یافته است.
نظرات کاربران
UserName