غزه قربانی جام‌جهانی
رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از هیاهوی جامجهانی به جنایات خود در غزه ادامه میدهد.
نظرات کاربران
UserName