نرخ بلیط آزاد، پرواز ممنوع
مصوبه جدید شورای عالی هواپیمایی مبنی بر آزاد کردن نرخ بلیط هواپیماها موجب افزایش ناگهانی و بدون کنترل نرخ پرواز خطوط هوایی شدهاست.
نظرات کاربران
UserName