ماموریت داعش در عراق
گروهک تروریستی داعش با حمله به شهرهای دارای سکوی نفتی درعراق اقدام به استخراج و فروش نفت به رژیم صهیونیستی میکنند.
نظرات کاربران
UserName