مرکاوا در تله مقاومت
نیروهای مقاومت فلسطینی پس از آغاز حمله زمینی رژیم صهیونیستی به غزه موفق به انهدام تانک فوق پیشرفته مرکاوا شدند.
نظرات کاربران
UserName