حقیقت سازمان ملل
در قضیه جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه سازمان ملل و شخص بان کی مون هرگز واکنشی در جهت توقف این حملات از خود نشان ندادند.
نظرات کاربران
UserName