غزه، آمریکا و رژیم صهیونیستی
حملات گسترده رژیم صهیونیستی در حالی انجام میشود که آمریکا اصلیترین حامی این رژیم نقش مستقیمی در تامین تسلیحات ارتش اسرائیل دارد.
نظرات کاربران
UserName