در انتظار معوقات
قائم مقام بانک مرکزی درباره میزان پرداخت بدهی دولت به بانکها بر اساس بسته سیاستی خروج از رکود از پیش بینی پرداخت ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت خبرداد و رقم جدید معوقات بانکی تا پایان خرداد ماه را ۸۸ هزار میلیارد اعلام کرد.
نظرات کاربران
UserName