خداحافظ سینما
سینما در کشور ایران با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکند از ضعف محتوا گرفته تا عدم استقبال مردم، اما در سالهای اخیر معضلی دیگری هم سینما را آزار میدهد و آن تکثیر غرمجاز فیلمهاست.
نظرات کاربران
UserName