آزادی رسانه‌‌ها در غرب
آمریکا مدعیترین کشور در موضوع آزادی رسانههاست در حالی که در پشت پرده به شدت در حال کنترل رسانهها و حذف صداهای مخالف است.
نظرات کاربران
UserName