سم مهلک جامعه
در ماجرای اسیدپاشی اخیر چیزی که بر عمق و گستردگی این حادثه ناگوار دامن زد و موجب التهاب جامعه شد، شایعه سازی مغرضانه برخی رسانههای خارجی و داخلی بود.
نظرات کاربران
UserName