تروریست زیر سبیلی
شبکه خبری اسکای نیوز عربی گزارش داد: نیروهای کرد مستقر در نزدیکی کوبانی به چندین پاسپورت و کارت شناسایی متعلق به افراد مسلح خارجی که به گروه تروریستی داعش پیوستهاند، دست یافتند که بر روی آنها مهر خروج از مرزهای ترکیه وجود دارد.
نظرات کاربران
UserName