ردپای تروریسم
سیدابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور با اشاره به وقایع سراوان گفت: گله اصلی ما از دولت پاکستان است زیرا این کشور به ملجأ تروریستها تبدیل شده است و این حادثه باید از طرف وزارت خارجه دنبال شود.
نظرات کاربران
UserName