کارت‌های زرد و قرمز یمن
مردم یمن در ابتدای قیام خود درخواست اصلاح فساد در نظام حاکم را داشتند که با برخوردها و سرکوبهای نظامی دولت مواجه شد.
نظرات کاربران
UserName