اسکاتلند ناکام
مردم اسکاتلند در روز ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴ با رأی ۵۵.۳ درصدی به استقلال این کشور از بریتانیا رأی منفی دادند
نظرات کاربران
UserName