آیه 89 سوره بقره
و هنگامی که برای آنان از سوی خدا کتابی [ چون قرآن ] آمد که تصدیق کننده توراتی است که با آنان است ، و همواره پیش از نزولش به خودشان [ در سایه ایمان به آن ] مژده پیروزی بر کافران می دادند ، پس [ با این وصف ] زمانی که قرآن [ که پیش از نزولش آن را با پیشگویی تورات می شناختند] نزد آنان آمد ، به آن کافر شدند پس لعنت خدا بر کافران باد.
طراح: مسعود صفار نژاد
پوستر تولیدی گنجینه تصاویر تبیان
نظرات کاربران
UserName