آیه 58 سوره بقره
به یاد آورید هنگامی را که گفتیم در این شهر ساکن شوید و از نعمتهای فراون آن هر چه می خواهید بخورید اما موقع ورود با خضوع باشید و آماده پذیرفتن قوانین همزیستی باشید که اگر چنین کنید گناهان شما بخشوده شده و نیکوکاران اجر دیگری هم خواهند داشت.
نگارگر: لیلی عظیمی فهیم
طراح: مصطفی مداح نظری
پوستر تولیدی گنجینه تصاویر تبیان
نظرات کاربران
UserName