رونمایی از کارت همراه از بازنشستگان شهرداری تهران
به گزارش روابط عمومی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، در این مراسم، دکتر مصطفی منتظرالمهدی، مدیر عامل سازمان بازنشستگی شهرداری تهران با اشاره به وضعیت هرم جمعیتی کشور در سال های آتی خاطرنشان کرد: آمارها حکایت از آن دارد که هرم جمعیتی کشورمان در سال های آتی با شیبی تند به سمت جمعیت سالمندی حرکت خواهد کرد؛ حال آنکه تدابیر لازم برای وضعیت معیشتی، رفاهی، روحی و روانی این قشر، هنوز شکل عملیاتی به خود نگرفته است.
وی در ادامه تاکید کرد: در کشورهای توسعه یافته، وضعیت مطلوبی از منظر خدمات رفاهی برای بازنشستگان و سالمندان طراحی شده است که از جمله آن می توان به ارایه خدمات متعدد رفاهی به صورت رایگان به ایشان در بخش های مختلف اشاره کرد.
نظرات کاربران
UserName