گواهی می دهم با کشتن تو؛تمام انبیا را سر بریدند
نظرات کاربران
UserName