و اين است حسين, سر سلسله ي تشنگان, كه حتي دشمن را سيراب مي كند.
نظرات کاربران
UserName