از کودکی به گردن ما شال ماتم است/نابرده رنج،گنج به ما داده ای “حسین”
نظرات کاربران
UserName