بر لوح فلق ، تا به قیامت ، نقش است/درسی که زخون ، به خلق آموخت حسین (ع)
نظرات کاربران
UserName