زلال اشک تو رشک فرات است/فرات از صافی چشم تو مات است
نظرات کاربران
UserName