باز این چه شورش است که در خلق عالم است/باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
نظرات کاربران
UserName