دامن علقمه و باغ گل یاس یکی است/قمر هاشمیان بین همه ناس یکی است
نظرات کاربران
UserName