ذکر یا حسین
بر لبم دم می دهد هر لحظه ذکر یا حسین / ای خدا تا به قیامت ذکر ما باشد حسین
نظرات کاربران
UserName