ترسم تو را دمی که به محشر برآورند/از آتش تو دود به محشردرآورند
نظرات کاربران
UserName