جشنواره غذا سازمان بازنشستگی شهرداری تهران
از نکات ارزنده این جشنواره حضور کارشناسان متبحر تغذیه و داوران و سرآشپزان مطرح کشور به عنوان داوران این جشنواره بزرگ خانوادگی برای بازنشستگان بود که بر اساس آیتم هایی همچون نحوه آرایش و تزئین غذا ،عطر و طعم غذا، مواد غذایی به کاررفته، میزان اطلاعات آشپز از غذا و تاریخچه آن و در نهایت، ارایه غذاهای متناسب با وضعیت سالمندان، به ارزیابی غذاهای ارایه شده پرداختند.
نظرات کاربران
UserName