سگی که راه رفتن یادش رفته
در تصویر زیر سگی را میبینیم که راه رفتن را فراموش کرده...
نظرات کاربران
UserName