ترسیدن گربه از آب
در تصویر زیر گربه ای را میبینیم که از آب میترسد و کودکی که میخواهد اورا با زور داخل وان ببرد...
نظرات کاربران
UserName