گربه ترسو
در تصویر زیر گربه ای را میبینیم که از یک خرس عروسکی میترسد...
نظرات کاربران
UserName