سگ ترسو
در تصویر زیر سگی را میبینیم که از موجودی کوچک میترسد...
نظرات کاربران
UserName