پشتک زدن و داغون شدن
در تصویر زیر پسری را میبینیم که پشتک میزند اما داغون میشود...
نظرات کاربران
UserName