بیا وخوبی کن
در تصویر زیر پسری را مشاهده میکنیم که میخواست کمک کند اما خودش داغون شد...
نظرات کاربران
UserName