سقوط هنگام هنرنمایی
در تصویر زیر پسرجوانی را که میخواست هنرنمایی کند اما به شکل ناجوری سقوط کرد مشاهده میکنیم...
نظرات کاربران
UserName