تصادف دو اتومبیل
در تصویر زیر برخورد وحشتناک یک اتومبیل شاسی بلند را بایک سواری مشاهده میکنیم...
نظرات کاربران
UserName