برخورد غیرمنتظره با تراکتور
در تصویر زیر برخورد غیرمنتظره با تراکتوری را وسط مسابقه موتورسواری میبینیم...
نظرات کاربران
UserName