تصادف در روز بارانی
در تصویر زیر چپ شدن اتومبیل را بخاطر بی احتیاطی درهنگام رانندگی در روز بارانی مشاهده میکنیم...
نظرات کاربران
UserName