تلاش ناکام قورباغه
در تصویر زیر تلاش قورباغه ای را برای خوردن یک مگس مشاهده میکنیم که ناکام میماند...
نظرات کاربران
UserName