گیاه گوشتخوار
در تصویر زیر گیاه گوشتخواری را مشاهده میکنیم که یک مگس را میخورد...
نظرات کاربران
UserName