فایده داشتن ماشین شاسی بلند
در تصویر زیر یکی از فواید داشتن ماشین شاسی بلند برای سرگرم کردن کودکان را مشاهده میکنیم...
نظرات کاربران
UserName