برخورد موتورسوار با اتومبیل
در تصویر زیر برخورد موتور سواری را با یک اتومبیل مشاهده میکنیم...
نظرات کاربران
UserName