برخورد کامیون با تعدادی اتومبیل
در تصویر زیر برخورد شدید کامیونی که ترمز بریده را با تعدادی اتومبیل مشاهده میکنیم...
نظرات کاربران
UserName