دوچرخه سوار ریلکس
در تصویر زیر برخورد بسیار سریع یک ماشین شاسی بلند با یک تاکسی را میبینیم...
نظرات کاربران
UserName