گربه مهربون
در تصویر زیر گربه ای را میبینیم که میخواهد جوجه تیغی را بوس کند...
نظرات کاربران
UserName