حادثه ای که رخ نداد
در تصویر زیر عکاسی را میبینیم که نزدیک بود پاهایش را برای همیشه از دست بدهد...
نظرات کاربران
UserName