سوره بقره آيه 75، آیا انتظار دارید به ( آئین ) شما ایمان بیاورند
أَ فَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَکُمْ وَ قَدْ کانَ فَريقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ کَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ/آیا انتظار دارید به ( آئین ) شما ایمان بیاورند ، با اینکه عده ای از آنان ، سخنان خدا را می شنیدند و پس از فهمیدن ، آن را تحریف می کردند ، در حالی که علم و اطلاع داشتند؟!
نظرات کاربران
UserName