اقدام احمقانه اثبات شجاعت
در تصویر زیر اقدام احمقانه پسری را مشاهده میکنیم که میخواهد شجاعتش را به دوستانش اثبات کند...
نظرات کاربران
UserName