اتومبیل نصفه
در تصویر زیر اتومبیل نصفه ای را مشاهده میکنیم که درحال حرکت در خیابان است...
نظرات کاربران
UserName